O nás


Lékověda vznikla na podzim roku 2014 v rukou čerstvě promovaných farmaceutů – Mgr. Marka Šimana a Mgr. Lenky Musilové, v té době Urbánkové. Po dokončení náročných studií na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno jsme plni očekávání skočili do lékárenské praxe. Záhy jsme zjistili, že reálné lékárenství funguje v mnoha ohledech zcela odlišně od principů, které nás učili ve škole. Překvapilo nás, že ekonomický faktor je často přednější než péče o pacienta.

Skutečnost, že polovina sortimentu lékárny nepodléhá prakticky žádným účinným regulacím a kontrole, nás vedla k zamyšlení nad tím, zda našim pacientům nedoporučujeme pouze „pilulky cukru“, zabalené do barevné krabičky s poutavým nápisem 30 % zdarma a baťovskou cenovkou 399,-.

Byli jsme konfrontováni se skutečností, že farmaceut, jehož odbornost plynule navazuje na odbornost lékařskou, je v českých zemích potlačován a lékárník je v očích veřejnosti pouhým p(r)odavačem krabiček, které předepíše lékař. Bez možnosti cokoliv ovlivnit, bez možnosti reálně použít své rozsáhlé znalosti.

Farmacii jsme studovali s touhou pomáhat lidem. Uzdravovat je, měnit jim životy k lepšímu.

Proto jsme velmi záhy opustili lékárenské prostředí a založili Lékovědu s cílem zvýšit zdravotní gramotnost veřejnosti. V roce 2015 jsme spustili online poradnu pro pacienty a poskytovali farmaceutické konzultace jako nadstandardní péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami. Tuto službu poskytujeme dodnes pod názvem Farmaceutická péče. V té době zažila Lékověda svůj první boom a důkazem toho budiž například rozhovor uveřejněný v Brněnském Deníku 27.6.2015:

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/lekarnik-radi-lidem-jak-na-nemoc-na-webu-20150627.html

V témže roce jsme také začali připravovat vzdělávací kurzy pro veřejnost.

Jak přibývalo dotazů a řešených případů, čím dál více jsme si uvědomovali, že „pouze školit“ je málo. Že potřebujeme nějaký funkční a ucelený prvek (postup nebo návod), díky kterému by se lidé o svoje zdraví mohli aktivně starat sami. Tehdy se k nám připojila Mgr. Martina Šimanová, v té době ještě Vaníčková. Klinická bioložka, aktivně se zajímající o souvislosti fyzického zdraví s psychickým stavem člověka. Společně jsme se pustili do studia, přečetli nespočet vědeckých a klinických studií, absolvovali přednášky odborníků po celé Evropě a konzultovali náš záměr s mnoha specialisty.

Naše píle přinesla své ovoce a dala za vznik nástroji, který jsme na přelomu 2017/2018 nazvali jako Program ochrany zdraví. Tento program sestávající se původně z pěti, dnes šesti bodů, dal za vznik ozdravnému procesu, který umožňuje efektivní podporu samohojivých procesů využitelných jak v primární prevenci, tak v podpoře léčby u již vzniklých zdravotních problémů. Princip tohoto programu můžete najít v sekci Jak Lékověda funguje.

Dále bylo potřeba najít adekvátní dodavatele nutraceutik. Takové, kteří by splňovali náročná kritéria, která jsme jako farmaceut a klinický biolog měli. Zajímalo nás všechno. Zdroje surovin, které jsou pro výrobu používány, kompletní technologie výroby, konečné zpracování, testování přípravků, distribuční systém a také cena jednotlivých výrobků. V rámci našeho vlastního výzkumu jsme testovali nespočet dodavatelů a po důkladném zvážení všech dostupných informací jsme navázali spolupráci s několika výrobci. Více najdete v sekci Nutraceutika.

Od roku 2017 aktivně pracujeme s klienty v rámci osobních konzultací a živých i online přednášek. K datu 1.9.2022 jsme s Programem ochrany zdraví pomohli více než 460 lidem zlepšit jejich zdravotní stav.

 

Vedení Lékovědy

Mgr. Marek Šiman

Mgr. Marek Šiman

Absolvent Farmaceutické fakulty VFU Brno, 2014

Člen akademického senátu Farmaceutické fakulty, 2012 - 2014

Pořadatel XX. Nadnárodního kola Studentské vědecké konference, Praha 2012

Prezident Unie studentů farmacie, 2011/2012

Lékárenská praxe - Lékárna Akát Brno, Lékárna U Pošty Kamenice nad Lipou

Mimolékárenská praxe - stáž ve společnosti Zentiva, k.s.

Trenérská škola FTVS Univerzity Karlovy - Vědecký základ sportovního tréninku + specializace

Trenérská licence kategorie B (třída II) - Instruktor Okinawa Go-Ju Ryu Karate Dó

Kurz japonské fyzioterapie pod vedením Sensei Rendo Sugimoto

Absolvent kurzů Silvovy Metody, silva international, inc.

Hypnoterapie Libora Činky, Cetros, s.r.o.

Program Tvůrce osudu, Cetros, s.r.o.

Manažerská akademie, Sshanti s.r.o.

Minimanažerská akademie, Petr Sedláček

Osobní výcvik profesionálního kouče Petra Šafry

Poskytované služby:

Konzultace Lékovědce, Farmaceutická péče, Mentální koučink.

Mgr. Martina Šimanová

Mgr. Martina Šimanová

Absolventka Klinické biologie JČU v Českých Budějovicích, 2017

Absolventka Biomedicínské laboratorní techniky JČU v Českých Budějovicích, 2015

Lektorka vědeckých koužků pro děti, Věda nás baví o.p.s., 2015 - 2017

Spolupracovník Biologického centra Akademie věd České republiky, 2016 - 2017

Čtyřletý terapeutický výcvik s akreditací MŠMT, 2016 - 2020

Kompetenční adakemie TOP Manažer, Ekonomická fakulta JČU Č.Budějovice

Strategie rychlého čtení a zrychleného učení, CETROS s.r.o.

Výcvik metod a technik koučování, Neuroleadership Group s.r.o.

Time management a řešení konfliktů, Results and emotions, s.r.o.

Kurzy Pedagogické fakulty JČU v Č.Budějovicích:

- Tanečně-pohybová psychoterapie

- Emoce a my

- Expresivní přístupy při zvládání komunikačních obtíží

- Hlas, tělo, komunikace

- Asertivitou k lepší komunikaci

Poskytované služby:

Konzultace Lékovědce, Celostní mentoring.