O nás


Lékověda vznikla na podzim roku 2014 v rukou čerstvě promovaných farmaceutů – Mgr. Marka Šimana a Mgr. Lenky Urbánkové. Po dokončení náročných studií na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno jsme plni očekávání skočili do lékárenské praxe. Záhy jsme zjistili, že reálné lékárenství funguje v mnoha ohledech zcela odlišně od principů, které nás učili ve škole. Překvapilo nás, že ekonomický faktor je často přednější než péče o pacienta.

Skutečnost, že polovina sortimentu lékárny nepodléhá prakticky žádným účinným regulacím a kontrole, nás vedla k zamyšlení nad tím, zda našim pacientům nedoporučujeme pouze „pilulky cukru“, zabalené do barevné krabičky s poutavým nápisem 30 % zdarma a baťovskou cenovkou 399,-.

Byli jsme konfrontováni se skutečností, že farmaceut, jehož odbornost plynule navazuje na odbornost lékařskou, je v českých zemích potlačován a lékárník je v očích veřejnosti pouhým p(r)odavačem krabiček, které předepíše lékař. Bez možnosti cokoliv ovlivnit, bez možnosti reálně použít své rozsáhlé znalosti.

Farmacii jsme studovali s touhou pomáhat lidem. Uzdravovat je, měnit jim životy k lepšímu.

Proto jsme velmi záhy opustili lékárenské prostředí a založili Lékovědu s cílem zvýšit zdravotní gramotnost veřejnosti. V roce 2015 jsme spustili online poradnu pro pacienty a poskytovali farmaceutické konzultace jako nadstandardní péči nehrazenou zdravotními pojišťovnami. Tuto službu poskytujeme dodnes pod názvem Privátní farmaceutická péče. V té době zažila Lékověda svůj první boom a důkazem toho budiž například rozhovor uveřejněný v Brněnském Deníku 27.6.2015:

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/lekarnik-radi-lidem-jak-na-nemoc-na-webu-20150627.html

V témže roce jsme také začali připravovat vzdělávací kurzy pro veřejnost.

Jak přibývalo dotazů a řešených případů, čím dál více jsme si uvědomovali, že „pouze školit“ je málo. Že potřebujeme nějaký funkční a ucelený prvek (postup nebo návod), díky kterému by se lidé o svoje zdraví mohli aktivně starat sami. Tehdy se k nám připojila Mgr. Martina Šimanová, v té době ještě Vaníčková. Klinická bioložka, aktivně se zajímající o souvislosti fyzického zdraví s psychickým stavem člověka. Společně jsme se pustili do studia, přečetli nespočet vědeckých a klinických studií, absolvovali přednášky odborníků po celé Evropě a konzultovali náš záměr s mnoha specialisty.

Naše píle přinesla své ovoce a dala za vznik nástroji, který jsme na přelomu 2017/2018 nazvali jako Program ochrany zdraví. Tento program sestávající se původně z pěti, dnes šesti bodů, dal za vznik ozdravnému procesu, který umožňuje efektivní podporu samohojivých procesů využitelných jak v primární prevenci, tak v podpoře léčby u již vzniklých zdravotních problémů. Princip tohoto programu můžete najít v sekci Jak Lékověda funguje.

Dále bylo potřeba najít adekvátní dodavatele nutraceutik. Takové, kteří by splňovali náročná kritéria, která jsme jako farmaceut a klinický biolog měli. Zajímalo nás všechno. Zdroje surovin, které jsou pro výrobu používány, kompletní technologie výroby, konečné zpracování, testování přípravků, distribuční systém a také cena jednotlivých výrobků. V rámci našeho vlastního výzkumu jsme testovali nespočet dodavatelů a po důkladném zvážení všech dostupných informací jsme navázali spolupráci s několika výrobci. Více najdete v sekci Nutraceutika.

Od roku 2017 aktivně pracujeme s klienty v rámci osobních konzultací a přednášek. K datu 1.2.2023 jsme s Programem ochrany zdraví pomohli více než 530 lidem zlepšit jejich zdravotní stav. Dnes se zaměřujeme na plně individualizovanou a komplexní péči, která nese výsledky jak v oblasti prevence, tak podpory léčby již existujících onemocnění.

 

 

 

Tým Lékovědy

Mgr. Marek Šiman

Mgr. Marek Šiman

Absolvent Farmaceutické fakulty VFU Brno, 2014

Člen akademického senátu Farmaceutické fakulty, 2012 - 2014

Prezident Unie studentů farmacie, 2011/2012

Trenérská škola FTVS Univerzity Karlovy - Vědecký základ sportovního tréninku + specializace

Trenérská licence kategorie B (třída II) - Instruktor Okinawa Go-Ju Ryu Karate Dó

Kurz japonské fyzioterapie pod vedením Sensei Rendo Sugimoto

a mnohé další

"Jsem jeden z těch, co mají svoji práci rádi a jsem orientovaný na výsledky. Během let jsem absolvoval nespočet kurzů, přednášek a výcvikových programů, které mi umožňují řešit i složité zdravotní stavy. Spolupracuji s odborníky z dalších oborů a každý stav řeším komplexně. Neustále se rozvíjím a nebojím se výzev. Chcete-li se mnou navázat spolupráci, mám na vás jediný, ale zásadní požadavek: opravdovou chuť na sobě makat. Chcete-li po mě "prášek", ať už chemický nebo přírodní, neuspějete. Chcete-li se naučit, jak pracovat se svým tělem a myslí tak, aby vše fungovalo, jak má, pak jsem pro Vás ten pravý."

Poskytované služby:

Konzultace Lékovědce, Farmaceutická péče, Mentální koučink.

Mgr. Martina Šimanová

Mgr. Martina Šimanová

Absolventka Klinické biologie JČU v Českých Budějovicích, 2017

Lektorka vědeckých koužků pro děti, Věda nás baví o.p.s., 2015 - 2017

Spolupracovník Biologického centra Akademie věd České republiky, 2016 - 2017

Čtyřletý terapeutický výcvik s akreditací MŠMT, 2016 - 2020

Kompetenční adakemie TOP Manažer, Ekonomická fakulta JČU Č.Budějovice

Strategie rychlého čtení a zrychleného učení, CETROS s.r.o.

Výcvik metod a technik koučování, Neuroleadership Group s.r.o.

Time management a řešení konfliktů, Results and emotions, s.r.o.

Kurzy Pedagogické fakulty JČU v Č.Budějovicích:

- Tanečně-pohybová psychoterapie

- Emoce a my

- Expresivní přístupy při zvládání komunikačních obtíží

- Hlas, tělo, komunikace

- Asertivitou k lepší komunikaci

Poskytované služby:

Konzultace Lékovědce, Celostní mentoring.