Lékověda

 • O Lékovědě
 • Jak Lékověda funguje
 • Nutraceutika
 • Lékovědec a konzultace
 • Přednášky a webináře
 • Etický kodex
 • Pro dealery

O Lékovědě

Lékověda – slovo, které skvěle vystihuje to, co děláme.

Lék - Co je to lék? Pilulka? Bylinka? Z pohledu Lékovědy může být lékem jakákoliv tělu přirozeně prospěšná látka, zejména ta, které se tělu dlouhodobě nedostává. Jejím doplněním logicky dochází k samovolnému zlepšení stavu. Vzhledem k faktu, že dnešní populace je na buněčné úrovni podvyživená, v mnoha případech je řešením právě cílené doplnění těchto živin.

Věda – skvěle popisuje náš přístup. Veškeré naše postupy jsou podloženy odbornými informacemi, získanými studiem farmacie, množstvím vědeckých a klinických studií, nespočtem knih a přednášek odborníků z celé Evropy. Lékověda se neustále vyvíjí spolu s moderními poznatky vědy, medicíny i dalších oborů.

Naše postupy je možno použít jak v rámci primární prevence, tak v případě podpory probíhající léčby mnoha onemocnění.

K 1.2.2023 jsme díky našim postupům úspěšně zlepšili zdravotní stav více než 530 klientům.

Lékověda není zdravotnickým zařízením ve smyslu příslušných zákonů ČR. V rámci našich služeb se zabýváme primární prevencí, úpravou životního stylu a cílenou buněčnou výživou. Lékovědci poskytují nadstandardní služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Lékovědné postupy nenahrazují standardní lékařskou péči, nicméně ji skvěle doplňují. Nezasahujeme do léčby, pokud u klienta probíhá. Bez vědomí ošetřujícího lékaře také nezasahujeme do medikace klienta. V rámci našich služeb spolupracujeme s lékaři a dalšími odborníky. Propojení znalostí z oboru medicíny, farmacie, klinické biologie, výživy, nutriční terapie, psychologie, mentálního koučinku a dalších nám umožňuje efektivní podporu samohojivých procesů, jejichž prostřednictvím může dojít k výraznému zlepšení celkového stavu klienta.

Jak Lékověda funguje

Postupná změna životního stylu násobená cílenou buněčnou výživou přináší fenomenální výsledky.

Informace, že 70 % zdravotních problémů dnešní doby je způsobena nezdravým životním stylem, pro Vás zřejmě nebude nová. Nicméně se zde skrývá také klíč. Změnou škodlivých návyků dokážeme odstranit skutečné příčiny problémů a umožníme tak tělu zapojení samohojivých procesů, které mají na starost udržování celistvosti těla na všech úrovních.

Odstraníme-li příčiny, tělo se začne samovolně regenerovat. Tento proces je velmi složitý a vyžaduje velké množství „stavebních kamenů“. Proto je vhodné tyto elementy cíleně doplňovat. Dosáhneme tím mnohem vyšší efektivity a také zkrácení času potřebného ke změně. To, co by tělu trvalo standardní cestou 10 let, je možné s cílenou buněčnou výživou zvládnout za 1 rok. Pro příklad –přestane-li pravidelný konzument alkoholu užívat alkohol, jeho játra se podle stavu poškození budou regenerovat 5 – 10 let. Zapojíme-li do této regenerace nutraceutika, jsme schopni tuto dobu zkrátit pod jeden rok.

Jak je již zřejmé, neprovádíme léčbu. Podporujeme tělo všemi dostupnými možnostmi v sebeuzdravení.

Nutraceutika


Tento pojem je v České republice značně neznámý, přestože v zahraničí je běžně užívaným nástrojem v péči o zdraví. Nutraceutika jsou doplňky stravy obsahující základní elementy lidského těla (například minerály) nebo jiné přírodní látky stimulující přirozené procesy našeho organismu.

Základními požadavky pro klasifikaci doplňků stravy do kategorie nutraceutik jsou:

 • vznik přípravku na základě vědeckých/klinických studií (smysluplné složení zohledňující farmakokinetiku a farmakodynamiku lidského těla)
 • nezávislá certifikace přípravku ověřující jeho jakost, čistotu a spolehlivost
 • množství účinné látky vhodné k dosažení účinku (dostatečná koncentrace)

Druhým klíčovým faktorem je správné použití nutraceutik. Každá účinná látka má svá specifika a i kvalitní přípravek, je-li užíván nesprávně, nepovede k výsledku (např. před/po jídle, v nevhodné dávce, zapíjení nevhodnými nápoji, nevhodná kombinace látek, časové rozestupy atd.). Zde je nezastupitelné místo Lékovědce, který je odborníkem na tuto problematiku. Tyto zdánlivé maličkosti z velké části rozhodují o celkovém výsledku ozdravného procesu a jsou jedním z klíčů lékovědného know-how. Součástí péče Lékovědce je zcela konkrétní, na míru sestavený program, který zajistí maximální efektivitu použitých nutraceutik.

V rámci lékovědné praxe používáme nutraceutika od různých výrobců, českých i zahraničních. Na prvním místě je pro nás při výběru kvalita, čistota, množství účinné látky, dohledatelnost původu surovin a technologie zpracovaní. Tyto parametry v kombinaci s odborným poradenstvím zajišťují bezpečnost a efektivnost užívání v rámci celého ozdravného procesu.

Lékovědec a konzultace

Lékovědec – mentor výživy a tělesné regenerace

Chcete-li se o své zdraví aktivně starat, Lékovědec Vás naučí, jak to dělat efektivně.

Náplní práce Lékovědce je to, na co lékaři ve své praxi nemají čas.

Ušetří Vám tak spoustu času stráveného hledáním a ověřováním informací či dezinformací. V neposlední řadě také ušetříte za nakupování nesmyslných přípravků, které svým složením/kvalitou neodpovídají své ceně.

Řešíte-li konkrétní zdravotní problém, společně s Lékovědcem najdete jeho příčiny a dostanete konkrétní doporučení pro jejich odstranění a podporu regenerace těla. Viz sekce Jak Lékověda funguje.

Lékovědec bude Vaší oporou a průvodcem. Ať už potřebujete jednorázovou radu nebo dlouhodobější péči, jsme připraveni.

Služba Lékovědce je nadstandardní službou, která není hrazena zdravotními pojišťovnami. Viz Ceník.

Působíme po celé České Republice.


Jsme Covid-ready! Při osobních schůzkách dodržujeme veškerá aktuálně platná nařízení včetně pravidelného testování. Navíc díky použití moderních technologií jsme schopni velkou část našich služeb provádět online. Záleží na Vás, zda preferujete osobní setkání nebo je Vám příjemnější setkat se v naší virtuální kavárně.

Přednášky a webináře

Živé přednášky

V současné době pořádáme přednášky v Centru života v Táboře, případně na pozvání i v jiných městech.

Webináře Lékovědy

Připravujeme také online přednášky na témata primární prevence a celkové péče o vlastní zdraví. Informace předáváme populárně-naučnou formou, aby každý, kdo se chce o své zdraví aktivně starat, měl možnost pochopit, jak jednotlivé procesy v těle fungují.  Na přednášky zveme hosty z řad vědců i zdravotníků, či klienty, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti s ostatními.

Chcete-li se zúčastnit některé z našich přednášek či webináře, prosím kontaktujte nás.

Etický kodex

Etický kodex je pro nás závaznou normou, která při výkonu činnosti chrání klienty i Lékovědce. Byl sestaven na základě našich dlouholetých zkušeností a má za úkol stvrdit kvalitu poskytovaných služeb.

 1. Vždy postupujeme v zájmu klienta, dle svého nejlepšího vědomí, svědomí a svých znalostí.
 2. Za žádných okolností nenutíme, nepřesvědčujeme. Konečné rozhodnutí je vždy na klientovi.
 3. Pokud zjistím, že klientovi nedokážu dále pomoci, sdělím mu to.
 4. Informace o klientech vždy uchováme v tajnosti.
 5. Pokud klient nebude respektovat naše doporučení nebo bude vyžadovat jiný postup, který je v rozporu s bodem 1, ukončíme s ním spolupráci.
 6. Zavazujeme se k celoživotnímu vzdělávání a aplikaci nově získaných znalostí v praxi.
 7. U složitých stavů vždy využíváme spolupráce s lékaři a dalšími odborníky, kdykoliv to prospěch klientů vyžaduje.
 8. Výsledky zveřejňujeme pouze anonymně a tak, aby je nebylo možné spojit s konkrétním klientem, pokud od něj nezískáme písemný souhlas ke zveřejnění, včetně např. jména nebo dalších informací.

 

 

Pro dealery

Chcete-li nás oslovit s nabídkou vašeho produktu nebo produktů, připravte si prosím následující podklady:

 • Kompletní složení, tzn. výčet jednotlivých složek, jejich množství a jejich původ.
 • Detailní popis technologických postupů použitých při výrobě.
 • Testy z akreditované laboratoře (nezávislé na výrobci), které potvrdí jakost, množství a formu účinných látek, čistotu a nezávadnost výrobku.
 • Vědecké, potažmo klinické studie účinků daných účinných látek. Pokud jich produkt obsahuje více, pak i studie použití jejich konkrétní kombinace.
 • Zkušenosti s používáním z praxe - detailní kazuistiky.

Bez těchto podkladů nás prosím ani neoslovujte, automaticky bychom takovou žádost zamítli.