Jak Lékověda funguje

Postupná změna životního stylu násobená cílenou buněčnou výživou přináší fenomenální výsledky.

Informace, že 70 % zdravotních problémů dnešní doby je způsobena nezdravým životním stylem, pro Vás zřejmě nebude nová. Nicméně se zde skrývá také klíč. Změnou škodlivých návyků dokážeme odstranit skutečné příčiny problémů a umožníme tak tělu zapojení samohojivých procesů, které mají na starost udržování celistvosti těla na všech úrovních.

Odstraníme-li příčiny, tělo se začne samovolně regenerovat. Tento proces je velmi složitý a vyžaduje velké množství „stavebních kamenů“. Proto je vhodné tyto elementy cíleně doplňovat. Dosáhneme tím mnohem vyšší efektivity a také zkrácení času potřebného ke změně. To, co by tělu trvalo standardní cestou 10 let, je možné s cílenou buněčnou výživou zvládnout za 1 rok. Pro příklad –přestane-li pravidelný konzument alkoholu užívat alkohol, jeho játra se podle stavu poškození budou regenerovat 5 – 10 let. Zapojíme-li do této regenerace nutraceutika, jsme schopni tuto dobu zkrátit pod jeden rok.

Jak je již zřejmé, neprovádíme léčbu. Podporujeme tělo všemi dostupnými možnostmi v sebeuzdravení.