Pro dealery

Chcete-li nás oslovit s nabídkou vašeho produktu nebo produktů, připravte si prosím následující podklady:

  • Kompletní složení, tzn. výčet jednotlivých složek, jejich množství a jejich původ.
  • Detailní popis technologických postupů použitých při výrobě.
  • Testy z akreditované laboratoře (nezávislé na výrobci), které potvrdí jakost, množství a formu účinných látek, čistotu a nezávadnost výrobku.
  • Vědecké, potažmo klinické studie účinků daných účinných látek. Pokud jich produkt obsahuje více, pak i studie použití jejich konkrétní kombinace.
  • Zkušenosti s používáním z praxe – detailní kazuistiky.

Bez těchto podkladů nás prosím ani neoslovujte, automaticky bychom takovou žádost zamítli.