Nutraceutika


Tento pojem je v České republice značně neznámý, přestože v zahraničí je běžně užívaným nástrojem v péči o zdraví. Nutraceutika jsou doplňky stravy obsahující základní elementy lidského těla (například minerály) nebo jiné přírodní látky stimulující přirozené procesy našeho organismu.

Základními požadavky pro klasifikaci doplňků stravy do kategorie nutraceutik jsou:

  • vznik přípravku na základě vědeckých/klinických studií (smysluplné složení zohledňující farmakokinetiku a farmakodynamiku lidského těla)
  • nezávislá certifikace přípravku ověřující jeho jakost, čistotu a spolehlivost
  • množství účinné látky vhodné k dosažení účinku (dostatečná koncentrace)

Druhým klíčovým faktorem je správné použití nutraceutik. Každá účinná látka má svá specifika a i kvalitní přípravek, je-li užíván nesprávně, nepovede k výsledku (např. před/po jídle, v nevhodné dávce, zapíjení nevhodnými nápoji, nevhodná kombinace látek, časové rozestupy atd.). Zde je nezastupitelné místo Lékovědce, který je odborníkem na tuto problematiku. Tyto zdánlivé maličkosti z velké části rozhodují o celkovém výsledku ozdravného procesu a jsou jedním z klíčů lékovědného know-how. Součástí péče Lékovědce je zcela konkrétní, na míru sestavený program, který zajistí maximální efektivitu použitých nutraceutik.

V rámci lékovědné praxe používáme nutraceutika od různých výrobců, českých i zahraničních. Na prvním místě je pro nás při výběru kvalita, čistota, množství účinné látky, dohledatelnost původu surovin a technologie zpracovaní. Tyto parametry v kombinaci s odborným poradenstvím zajišťují bezpečnost a efektivnost užívání v rámci celého ozdravného procesu.