O Lékovědě

Lékověda – slovo, které skvěle vystihuje to, co děláme.

Lék – Co je to lék? Pilulka? Bylinka? Z pohledu Lékovědy může být lékem jakákoliv tělu přirozeně prospěšná látka, zejména ta, které se tělu dlouhodobě nedostává. Jejím doplněním logicky dochází k samovolnému zlepšení stavu. Vzhledem k faktu, že dnešní populace je na buněčné úrovni podvyživená, v mnoha případech je řešením právě cílené doplnění těchto živin.

Věda – skvěle popisuje náš přístup. Veškeré naše postupy jsou podloženy odbornými informacemi, získanými studiem farmacie, množstvím vědeckých a klinických studií, nespočtem knih a přednášek odborníků z celé Evropy. Lékověda se neustále vyvíjí spolu s moderními poznatky vědy, medicíny i dalších oborů.

Naše postupy je možno použít jak v rámci primární prevence, tak v případě podpory probíhající léčby mnoha onemocnění.

K 1.2.2023 jsme díky našim postupům úspěšně zlepšili zdravotní stav více než 530 klientům.

Lékověda není zdravotnickým zařízením ve smyslu příslušných zákonů ČR. V rámci našich služeb se zabýváme primární prevencí, úpravou životního stylu a cílenou buněčnou výživou. Lékovědci poskytují nadstandardní služby, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Lékovědné postupy nenahrazují standardní lékařskou péči, nicméně ji skvěle doplňují. Nezasahujeme do léčby, pokud u klienta probíhá. Bez vědomí ošetřujícího lékaře také nezasahujeme do medikace klienta. V rámci našich služeb spolupracujeme s lékaři a dalšími odborníky. Propojení znalostí z oboru medicíny, farmacie, klinické biologie, výživy, nutriční terapie, psychologie, mentálního koučinku a dalších nám umožňuje efektivní podporu samohojivých procesů, jejichž prostřednictvím může dojít k výraznému zlepšení celkového stavu klienta.